Yritystoiminnan tarkoitus on tuottaa arvoa

Posted on 20.10.2013

0


Suomen osakeyhtiölain 5 § mukaan

”yhtiön toiminnan tarkoituksena on
tuottaa voittoa osakkeenomistajille,
jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”

Voiton tuottaminen ei koskaan voi olla yrityksen toiminnan tarkoitus. Se on sen seuraus. Toki yhtiön on jollain aikavälillä tuotettava voittoa – tai ainakin olla tuottamatta tappiota – muutoin sen toimintaedellytykset loppuvat. Ilman asiakkaita ja heille tuotettua arvoa ei kuitenkaan synny positiivista kassavirtaa. Siksi yritystoiminnan tarkoitus on tuottaa mahdollisimman suurta arvoa asiakkaalle (eli olla hänelle mahdollisimman tärkeä), ja sitä kautta saavuttaa toiminnallaan voittoa.

Mitä arvo on?

Arvo on se ainutlaatuinen ja asiakkaasi arvostama asia, jolla parannat hänen elämäänsä tai liiketoimintaansa.

Yrityksen tuottama arvo = ostajan vastine rahalle.

Arvo on siis kaikki se, minkä perusteella jotakin pidetään erityisenä, tärkeänä, merkityksellisenä, hyvänä tai arvokkaana. Se on käsitys tavoiteltavasta ja haluttavasta asiantilasta. Arvoa ei pidä sekoittaa hyötyyn, joka puolestaan on se ostajaa puhutteleva konkreettinen ja rationaalinen tyytyväisyystekijä, jonka hän saa käyttäessään tuotetta tai palvelua. Hyöty on arvo osa, kuten on jokin etu tai ominaisuuskin.

Mitä enemmän siis yritys arvoa tuottaa, sitä enemmän ostaja on valmis nostamaan omaa panostustaan.

Makeitcount

Avainsanat: ,
Posted in: Blogi