Asiakasarvokartta

Posted on 14.10.2013

0


Eli 12 asiaa, joihin jokaisen yrittäjän tulisi osata vastata.

Kirjan sydän on Asiakasarvokartta. Se tehtävänä on olla työkalu paitsi yrityksesi markkinoinnin myös koko toiminnan kirkastamiseksi sekä sisäisten toimintojen ohjaajana ja motivoijana. Se on mielestäni myös erittäin hyödyllinen työkalu ennen kuin yritystä on edes perustettu. Se nimittäin antaa hyvää viitettä siihen kokonaisuuteen, josta yrityksen identiteetti, siis nimi, ilme, arvomaailma jne. tulee muodostaa.

Olen luonut Asiakasarvokartan niiden kokemusten pohjalta, joita minulle on eri yritysten markkinoinnin suunnittelusta kertynyt. Ainakin minua se on auttanut ajattelemaan systemaattisesti ja selkeästi läpi niiden kriittisten kohtien, jotka mielestäni määrittävät yrityksen toiminnan ytimen.

Asiakasarvokartta jakautuu neljään pääosaan:

  1. Markkina
  2. Yritys/brändi
  3. Kohtaaminen
  4. Suunta

Kukin kokonaisuus tulee pohtia valmiiksi tuossa järjestyksessä ennen kuin on mahdollista edetä seuraavaan. Se, käsitteleekö kussakin pääkohdassa määriteltyjä asioita numerojärjestyksessä ei ole kriittistä, vaikka pääsääntöisesti niin suosittelenkin.

Tämän blogin etusivun numeroidut kysymykset ovat asiakasarvokartan pääkohdat. Niitä klikkamalla pääset syvemmin aiheeseen, jota sitten kirjassa on käsitelty vielä perusteellisemmin. Asiakasarvokartta tähtää erilaistavan asiakasarvon löytämiseen ja yrityksen markkinointia ohjaavan tehtävän määrittämiseen.

Asiakasarvokartta

Asiakasarvokartta

Posted in: Blogi