Missä yrityksesi kohtaa asiakkaansa?

Posted on 9.10.2013

0


(Kirjassa esitetyn Asiakasarvokartan kohdasta 9)

Markkinoinnin kanavat eli ne paikat, joissa kohtaat asiakkaasi voidaan jakaa osiin vaikkapa näin:

Kanavat

Omiin medioihin kuuluvat kaikki ne kanavat, jotka ovat yrityksen omassa hallinnassa. Näitä ovat mm. tuotteet ja palvelut, design, pakkaus, yrityksen verkkopalvelu, mobiiliapplikaatiot, toimitilat kuten myymälät, myyjät, asiakaspalvelu, asennuspalvelu, oma markkinointimateriaali, omat tapahtumat, omat kuljetusvälineet, sähköpostit, asiakassuhdemarkkinointi, blogi, henkilökohtainen myynti jne.

Ostettuja medioita ovat kaikki ne mediat, joissa näkymisestä yritys maksaa, esim. TV, radio, sanoma- ja aikakausilehdet, suoramarkkinointi kun se ostetaan ulkopuolisena palveluna, messut, verkkomainonta jne.

Ansaittuja medioita ovat kaikki ne kanavat, joissa yritys saa huomiota maksuttomasti, kuten artikkelit ja uutiset verkossa, lehdissä ja sähköisissä viestimissä, kahdenväliset keskustelut ja suosittelut, keskustelufoorumit verkossa jne.

Sosiaalinen media on yleisnimitys verkkoympäristöstä, joissa sisällön vastaanottamisen lisäksi niiden tuottajina ja jakajina ovat käyttäjät itse. Sosiaalisen median erityispiirteitä ovat vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys.

Tärkeintä on huolehtia asiakasarvosta siellä, missä se lunastetaankin eli omissa medioissa. Sen jälkeen on hyvä rakentaa näkyvyyttä siellä, missä se on kustannustehokkaimmin tehtävissä eli asiakkaan toivomissa kanavissa, ja pyrkiä luomaan ansaittua näkyvyyttä. Vasta sitten on ostetun näkyvyyden vuoro.

Huomion varastamisesta huomion ansaitsemiseen

Markkinointi on tehokkainta silloin, kun vastaanottaja on ilmaissut halunsa vastaanottaa viestejäsi. Tehottominta markkinointi puolestaan on, kun vastaanottaja keskeytetään jostain sellaisesta, johon hänen mielenkiintonsa on suuntautunut.

Niinpä jopa kanavia tärkeämpää on pohtia, miten kohdata vastaanottaja siellä ja silloin, kun hän on vastaanottavaisimmillaan.

Tyypillisesti keskeyttävää markkinointia on mainonta televisiossa, radiossa, aikakausi- ja sanomalehdissä sekä banneri-, display- ja pop-up-mainonta internetissä, puhelinmyynti ja suostumukseton sähköinen (myös mobiili) tai perinteinen suoramarkkinointi. Keskeyttävää on myös sosiaalisen median uutisvirtaan ujutettu markkinointi, jonka lähettäjää vastaanottaja ei seuraa.

Sen sijaan ansaittu huomio jo mainituissa joukkoviestimissä (televisio, radio, lehdistö, internetin uutispalvelut jne.) ei ole keskeyttävää ja siten vastaanottajaa häiritsevää. Erona tietenkin on, että näissä medioissa viesti suodattuu toimitukselliseksi sisällöksi. Siksi PR ja erityisesti suhdetoiminta joukkoviestimiin on yrityksille tehokas ja tärkeä vaikuttamisen kanava.

Vähemmän vastaanottajaa häiritsevää eli vastaanottajan hyväksymää markkinointia on myös vastaanottajalle hyödylliseen tai inspiroivaan sisältöön perustuva markkinointi (myös tapahtumat), blogit, kirjat ja e-kirjat, hakukonenäkyvyys, lupaan perustuva sähköinen ja perinteinen suoramarkkinointi, luennot ja puheenvuorot, sponsorointitapahtumat, lupaan tai hakuun perustuva ja ansaittu sosiaalisen median näkyvyys, ystävien suosittelut, koulutukset ja valmennukset, webinarit, podcastit jne.

Yritä siis erityisesti panostaa

  • ansaittuun ja haettuun näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa
  • orgaaniseen Hakukonenäkyvyyteen
  • näkyvyyteen mielipidevaikuttajien blogeissa
  • kiinnostavan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen
  • asiakassuhdemarkkinointiin
  • PR:ään

Perehdyn syvällisemmin tähänkin aiheeseen sekä kirjassa että myöhemmin blogissa. Pysy kuulolla.

Posted in: Ei kategoriaa