Miten yrityksesi kohtaa asiakkaansa?

Posted on 9.10.2013

0


(Kirjassa esitetyn Asiakasarvokartan kohdasta 10)

A-IDEAS

Keskeinen markkinoinnin teoria, A.I.D.A.-malli, on markkinoinnin muutoksen myötä saanut uusia tekijöitä. Periaatteessa nämä uudetkin tekijät ovat kyllä olleet olemassa aina, kun jotakin on myyty, mutta digitalisoitumisen myötä uudet elementit ovat entistä voimakkaammin tulleet ostajille osaksi ostoprosessia.

Olen nähnyt tästä ”uudesta AIDA:sta” monia eri sovelluksia, ja päätynyt itse seuraavanlaiseen A-IDEAS -malliin:

A = Awareness (tietoisuus)
I = Interest (kiinnostus)
D = Desire (halu)
E = Evaluation (arviointi)
A = Action (toiminta)
S = Sharing (jakaminen)

Oikotietä onneen ei ole. Et voi saada aikaan toimintaa eli esimerkiksi ostoa, ellet ole ensin päässyt asiakkaasi tietoisuuteen, herättänyt hänen kiinnostustaan, synnyttänyt halua ostaa ja päässyt arvioinnin kautta ostopäätökseen. Ja kun osto on tapahtunut, asiakkaasi jakaa yhä useammin kokemuksensa, hyvän tai huonon, tuttavilleen.

Tämä on se systematiikka ja järjestys, joka sinun tulee käydä läpi saadaksesi aikaan myyntiä. Joka ikinen kerta.

A-IDEAS -malli on työkalu, eräänlainen tarkistuslista, kun suunnittelet markkinointiasi. Sillä on kaksi ulottuvuutta:

  1. se kuvaa ostoprosessia ostajan näkökulmasta
  2. se muistuttaa, että saadaksemme tuotteen tai palvelun kaupaksi, tarvitsemme parhaita mahdollisia ideoita (useita) päästäksemme ostajan ykkösvaihtoehdoksi

Prosessi siis yksin ei riitä, vaan jokaisessa vaiheessa tarvitaan oivalluksia, miten ostaja saadaan kulkemaan vaiheesta toiseen: A-luokan ideoita.

Posted in: Ei kategoriaa